Xuân 3

Xuân 3
Nàng xuân đã trốn đi đâu Để cho nhân thế gieo sầu ngày xuân Vui mà nước mắt rưng rưng Lòng thì buồn thảm cảnh mừng ngàn hoa.

 

Nàng xuân đã trốn đi đâu

Để cho nhân thế gieo sầu ngày xuân

Vui mà nước mắt rưng rưng

Lòng thì buồn thảm cảnh mừng ngàn hoa.

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN