Xuân khóc

Xuân khóc
Nhớ thương ai, xuân rơi nước mắt Dòng lệ dài tuôn trên xác mai Cánh bướm cô đơn không màu sắc Khói lam chiều nhè nhẹ khẽ bay.

 

Nhớ thương ai, xuân rơi nước mắt

Dòng lệ dài tuôn trên xác mai

Cánh bướm cô đơn không màu sắc

Khói lam chiều nhè nhẹ khẽ bay.

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN