Xuân tàn 2

Xuân tàn 2
Hôm qua là cánh hoa tươi đẹp Hôm nay thành rác rụng bên đường Ôi thế gian vậy mà nhỏ hẹp Sự đời thay đổi quá đoạn trường!

 

Hôm qua là cánh hoa tươi đẹp

Hôm nay thành rác rụng bên đường

Ôi thế gian vậy mà nhỏ hẹp

Sự đời thay đổi quá đoạn trường!

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN