Hỏi xuân 2

Hỏi xuân 2
Xuân đến thăm ta bao giờ đi? Ôm mảnh tình xuân biết nói gì Say mê bên cạnh nàng xuân ấy Để rồi năm tháng phải chia ly.

 

Xuân đến thăm ta bao giờ đi?

Ôm mảnh tình xuân biết nói gì

Say mê bên cạnh nàng xuân ấy

Để rồi năm tháng phải chia ly.

 

Gặp gỡ mà chi vội chia tay

Ôm cái tình xuân dạ nhớ hoài

Tiếng cười trong trẻo nàng xuân ấy

Chợt buồn hoa rụng cơn gió lay.

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN