Không xuân

Không xuân
Mùa xuân có cánh mai vàng Có con chim én có nàng gió qua Mùa xuân ắt có ngàn hoa Câu thơ nếu thiếu chắc là không xuân.

 

Mùa xuân có cánh mai vàng

Có con chim én có nàng gió qua

Mùa xuân ắt có ngàn hoa

Câu thơ nếu thiếu chắc là không xuân.

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN