Dạo chơi

Dạo chơi
Dạo chơi một kiếp người chưa hết Mỏi gót đi qua tấn trò đời Trong đời muôn mảnh không đoạn kết Chùn chân mỏi gối đến rã rời.

 

 

Dạo chơi một kiếp người chưa hết

Mỏi gót đi qua tấn trò đời

Trong đời muôn mảnh không đoạn kết

Chùn chân mỏi gối đến rã rời.

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN