Cảm tác

Cảm tác
Muốn làm nốt những câu thơ Nhưng không biết được chữ ngờ ở đâu? Trán nhăn sương nhuộm mái đầu Sông đời sao biết nông sâu mà dò ?

 

Muốn làm nốt những câu thơ

Nhưng không biết được chữ ngờ ở đâu?

Trán nhăn sương nhuộm mái đầu

Sông đời sao biết nông sâu mà dò ?

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN