Chú ong

Chú ong
Cần cù như những chú ong Say sưa tìm mật chẳng mong chẳng buồn Khó khăn nghĩ cũng ngàn muôn Dâng đời mật ngọt dẫu buồn cũng vui.

 

Cần cù như những chú ong

Say sưa tìm mật chẳng mong chẳng buồn

Khó khăn nghĩ cũng ngàn muôn

Dâng đời mật ngọt dẫu buồn cũng vui.

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN