Kiến

Kiến
Kiến bò xuôi ngược ngược xuôi Cả đời bò tới bò lui xó nhà Chợt buồn nhìn lại thân ta Chẳng hơn chẳng kém vào ra bể đời.

 

Kiến bò xuôi ngược ngược xuôi

Cả đời bò tới bò lui xó nhà

Chợt buồn nhìn lại thân ta

Chẳng hơn chẳng kém vào ra bể đời.

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN