Nhện

Nhện
Trên tường con nhện giăng tơ Dọc ngang ngang dọc bao giờ cho xong Cô đơn cột chặt nỗi lòng Tơ giăng mấy sợi tang bồng mấy khi.

 

Trên tường con nhện giăng tơ

Dọc ngang ngang dọc bao giờ cho xong

Cô đơn cột chặt nỗi lòng

Tơ giăng mấy sợi tang bồng mấy khi.

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN