Thương ghét

Thương ghét
Ghét nhau ghét mấy cho vừa Thương nhau thương mấy vẫn chưa đủ nào Ghét dư chưa gọi là giàu Tình thương thiếu chút khát khao đắp bồi.

 

Ghét nhau ghét mấy cho vừa

Thương nhau thương mấy vẫn chưa đủ nào

Ghét dư chưa gọi là giàu

Tình thương thiếu chút khát khao đắp bồi.

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN