Vô định 2

Vô định 2
Lũ chim vỗ cánh vội bay đi Bên ngàn giấc mộng kẻ Trương Chi Bèo chết xác trôi về vô định Để sông buồn nhớ khối tình si.

 

Lũ chim vỗ cánh vội bay đi

Bên ngàn giấc mộng kẻ Trương Chi

Bèo chết xác trôi về vô định

Để sông buồn nhớ khối tình si.

 

Đôi bờ không nói chạy song theo

Lá rơi rơi nhẹ dưới chân bèo

Nước rủ nhau về nơi biển cả

Để dòng ngắt lạnh cảnh buồn teo.

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN