Nhớ mùa Phật đản xa

Nhớ mùa Phật đản xa
Bao giờ cho đến ngày xưa/ Tháng tư Phật đản... ngỡ vừa mới xa/ Một mùa Phật đản nước ta/ Từng bừng lễ hội gần xa rộn ràng/ Nhà nhà nhộn nhịp trang hoàng/ Người người nô nức hân hoan rạng ngời/ Cờ bay phất phới rợp trời/ Xe hoa rộn rịp khắp nơi diễu hành/ Cả thôn quê lẫn thị thành/ Muôn lòng hòa khúc tâm thanh dạt dào...

 

 

Bao giờ cho đến ngày xưa

Tháng tư Phật đản... ngỡ vừa mới xa

Một mùa Phật đản nước ta

Từng bừng lễ hội gần xa rộn ràng.

 
Nhà nhà nhộn nhịp trang hoàng

Người người nô nức hân hoan rạng ngời

Cờ bay phất phới rợp trời

Xe hoa rộn rịp khắp nơi diễu hành.
 

 

Cả thôn quê lẫn thị thành

Muôn lòng hòa khúc tâm thanh dạt dào

Dâng niềm hỷ lạc đón chào

Ngày Phật giáng thế... xiết bao vui vầy.

 
Noi gương chư Tổ hoằng khai

Đạo đời vun góp đôi tay chan hòa

Chung lo Phật sự nước nhà

Việt Nam - Phật giáo mặn mà sắt son!

 
Một mùa Phật đản trong con

Ngạt ngào hương sắc trăng tròn tháng tư

Về chùa học nếp buông thư

Lắng lòng nghe tiếng chuông từ ngân nga.

 
Một mùa Phật đản của ba

Xóm làng phố thị trẻ già đều hay

Uy nghiêm hoành tráng lễ đài

Muôn tim ngưỡng vọng chắp tay kính thành.

 
Hôm nay mừng Phật đản sanh

Nguyện cầu thế giới an lành vô ưu

Việt Nam - Phật giáo truyền lưu

Chung lòng gìn giữ thiên thu Đạo nhà.

 
Tâm Chơn

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN