Đêm trăng tình yêu

Đêm trăng tình yêu
Đêm nay trăng lại sáng trong/ Mình ngồi ngắm cảnh mỏi mong tình đời/ Dù sao cũng đã một thời/ Hai mảnh trăng ghép một trời nhớ thương/ Ngờ đâu cách trở đôi đường/ Trăng tròn chia nửa nhớ thương làm gì/ Chị Hằng có hỏi điều chi/ Buồn lòng ta kể tình đi mất rồi/ Cuội kia sao cứ ở trời/ Muôn đời nói dối một thời ai quên...


 

Đêm nay trăng lại sáng trong

Mình ngồi ngắm cảnh mỏi mong tình đời

Dù sao cũng đã một thời

Hai mảnh trăng ghép một trời nhớ thương

 

Ngờ đâu cách trở đôi đường

Trăng tròn chia nửa nhớ thương làm gì

Chị Hằng có hỏi điều chi

Buồn lòng ta kể tình đi mất rồi

 

Cuội kia sao cứ ở trời

Muôn đời nói dối một thời ai quên

Để người đời mãi nhớ tên

Tên Cuội dối trá bắt đền Hằng Nga

 

Trời quê vắng bóng cuội già

Dòng sông vắng bóng trăng ngà đâu vui

Đêm nay trăng sáng lên rồi

Tình trăng ngày ấy một thời không quên.

 

Bình Minh

 

 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN