Mưa nửa đêm

Mưa nửa đêm
Nửa đêm trăng khuyết u buồn/ Vì trời bỗng đổ mưa tuôn bất ngờ/ Mây trôi dáng vẻ thẫn thờ/ Sao hôm lạc lõng bơ vơ giữa trời/ Mong cho mau tạnh mưa ơi/ Giữa khuya từng giọt tả tơi héo sầu/ Gió đưa mây thổi về đâu/ Để mây đơn lẻ đêm thâu não nề/ Giờ đây lẻ bóng đi về/ Người ta hạnh phúc gần kề bên ai/ Vẫn nghe thổn thức bên tai/ Em về bên ấy... ngày mai anh à...

 


 

Nửa đêm trăng khuyết u buồn

Vì trời bỗng đổ mưa tuôn bất ngờ

Mây trôi dáng vẻ thẫn thờ

Sao hôm lạc lõng bơ vơ giữa trời

 

Mong cho mau tạnh mưa ơi

Giữa khuya từng giọt tả tơi héo sầu

Gió đưa mây thổi về đâu

Để mây đơn lẻ đêm thâu não nề

 

Giờ đây lẻ bóng đi về

Người ta hạnh phúc gần kề bên ai

Vẫn nghe thổn thức bên tai

Em về bên ấy... ngày mai anh à...

 

Trong đêm mơ ánh trăng ngà

Cũng là ngày đó... em xa anh rồi...

 

Thanh Trần

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN