Gặp nhau

Gặp nhau
Bướm vờn hoa thắm bao ngày/ Rã rơi cánh mỏng dăng đầy khổ đau/ Chúng mình ngày ấy gặp nhau/ Gieo thương gieo nhớ gieo sầu gieo yêu/ Gieo hờn cho những buổi chiều/ Cùng nhau vào chốn phiêu diêu không về/ Đã từng chung một đam mê/ Giờ đây vứt bỏ câu thề bên sông/ Hôn hoàng rồi lại hoàng hôn/ Bình minh rồi lại bềnh bồng bình minh...


 

Bướm vờn hoa thắm bao ngày

Rã rơi cánh mỏng dăng đầy khổ đau

Chúng mình ngày ấy gặp nhau

Gieo thương gieo nhớ gieo sầu gieo yêu

 

Gieo hờn cho những buổi chiều

Cùng nhau vào chốn phiêu diêu không về

Đã từng chung một đam mê

Giờ đây vứt bỏ câu thề bên sông

 

Hôn hoàng rồi lại hoàng hôn

Bình minh rồi lại bềnh bồng bình minh

Xót lòng câu vọng mông mênh

Chia tay lòng chợt buồn tênh phố gầy

 

Xa rồi tà áo bay bay

Xa rồi tay nắm bàn tay thon tròn

Trăng trôi về bến héo hon

Ngưu Lang, Chức Nữ liệu còn gặp nhau?

 

Nguyễn Ngọc Giang 

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN