Cha Tôi

Cha Tôi
Quanh năm, chiếc áo vá vai/ Cha tôi, tay cuốc, tay cày không ngơi/ Mặt, lưng bán hẳn cho trời/ Cày sâu, cuốc bẫm, một đời vì con/ Lo cho con lớn, con khôn/ Ra đời, cuộc sống không còn thua ai/ Đời Cha nhận lắm đắng cay/ Mấy mươi năm ấy, không ngày nghỉ ngơi/ Cha không than trách một lời/ Không buồn số phận, một đời gian nan...


 

Quanh năm, chiếc áo vá vai

Cha tôi, tay cuốc, tay cày không ngơi

Mặt, lưng bán hẳn cho trời

Cày sâu, cuốc bẫm, một đời vì con.

 

Lo cho con lớn, con khôn

Ra đời, cuộc sống không còn thua ai

Đời Cha nhận lắm đắng cay

Mấy mươi năm ấy, không ngày nghỉ ngơi.

 

Cha không than trách một lời

Không buồn số phận, một đời gian nan

Đời Cha nghèo khổ khó khăn

Vẫn lo con trẻ sống bằng người ta.

 

Nhiều đêm gà gáy canh ba

Cha đã chuẩn bị để ra thăm đồng

Mồ hôi, nước mắt, lưng còng

Là bao tài sản vun trồng đời con.

 

Tuổi cao, sức kiệt, hơi mòn

Làm sao nói hết nỗi lòng với Cha

Để rồi... Cha bỏ đi xa

Trở về cát bụi... đò là... quê hương.

 

Nguyện cầu nơi cõi Tây phương

Vong linh Cha chốn Phật đường siêu thăng.

 

Tâm Võ

 

Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN