Nhớ Cần Thơ

Nhớ Cần Thơ
Vang xa chùa cổ vọng lại hồi chuông/ Trong đục trầm buồn đêm qua phà bến Bắc/ Lối nào về tắt Cần Thơ Hậu Giang/ Gởi lời cánh nhạn bay ngang/ Bao nhiêu nỗi nhớ hãy mang theo cùng/ Bao giờ nhẹ bước thung dung/ Ai ơi trở lại tao phùng Cần Thơ…


 

Đêm nghe giọng hò ơ

Cần Thơ mênh mang ký ức

Mùa sầu riêng thơm phức

Chiều sông nước Tây Đô

Đồng lúa, rặng dừa, vườn cây trái ngọt

Chợ nổi, Ninh Kiều, lục bình trôi lửng lơ

Phố sá nên thơ đêm mơ tà áo biếc

Con đi biền biệt mẹ già tựa cửa ngóng trông

Mặt nước mênh mông xuôi dòng sông Cửu

Bao giờ mới đủ ân tình quê hương

Giọng hát đoạn trường ông cha đi mở đất

Sầu thương chất ngất sông Hậu chia đôi

Từ thuở nằm nôi không quên câu vọng cổ

Ai về tương ngộ lễ hội trái cây

Chiều phương Nam ráng vàng vương mái phố

Vang xa chùa cổ vọng lại hồi chuông

Trong đục trầm buồn đêm qua phà bến Bắc

Lối nào về tắt Cần Thơ Hậu Giang

Gởi lời cánh nhạn bay ngang

Bao nhiêu nỗi nhớ hãy mang theo cùng

Bao giờ nhẹ bước thung dung

Ai ơi trở lại tao phùng Cần Thơ…


Thích Trí Huệ


Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN