Thư gửi Cô

Thư gửi Cô
Thư này con gởi thăm Cô/ Nhân ngày nhà giáo/ Con ở chân trời xa/ Luôn nhớ đến quê nhà/ Nhớ Cô và các bạn/ Gió quê hương ở nơi này không có/ Nắng quê hương chưa được sưởi xứ người/ Đất quê hương chai chân mà nhớ/ Người quê hương chung một nụ cười/ Tình quê nơi này không có/ Tình bạn xẻ làm đôi/ Cơm áo nhọc nhằn vất vả/ Đi theo cuộc đời trôi...

 

 

Thư này con gởi thăm Cô

Nhân ngày nhà giáo

Con ở chân trời xa

Luôn nhớ đến quê nhà

Nhớ Cô và các bạn.

 

Gió quê hương ở nơi này không có

Nắng quê hương chưa được sưởi xứ người

Đất quê hương chai chân mà nhớ

Người quê hương chung một nụ cười.

 

Tình quê nơi này không có

Tình bạn xẻ làm đôi

Cơm áo nhọc nhằn vất vả

Đi theo cuộc đời trôi.

 

Sống xứ người mới biết

Tình yêu thương của Cô

Một mối tình da diết

Tháng ngày Cô điểm tô.

 

Tranh giành và lừa dối

Mưu hại và ghét ganh

Đấu tranh với bóng tối

Trong nẻo đường mong manh.

 

Ngày mai con trở lại

Thăm cô giáo quê nghèo

Đời thăng trầm thành bại

Một tình yêu trong veo.


Thích Trí Huệ


Chia sẽ:

GỬI BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN