Văn thơ » Sách Thích Trí Huệ

  • Nhơn trung hiếu đạo

    Từ xa có một luồng gió lạ/ Chợt se lòng buồn bã nao nao/ Bên hiên nghe tiếng rì rào/ Te tua tàu lá một màu xanh xanh/ Gẫm cuộc đời như manh như chỉ/ Vài mươi năm đúng lý chưa già/ Gẫm người, xét lại thân ta/ Suy đi, tính lại chẳng qua nấm mồ/ Chiều thanh vắng đơn cô một bóng/ Chiếc thuyền nan lướt sóng bon bon/ Bên giường hơi mẹ mỏi mòn/ Nghiệm xem cái đạo làm con thế nào?