Văn thơ » Sống đẹp

  • Có bao giờ bạn cô đơn chưa?

    Bạn đừng nên nghĩ rằng trên trái đất này chỉ một mình bạn cô đơn mà có triệu triệu người cô đơn như thế. Họ giàu có về vật chất thì họ cô đơn về tình cảm, họ giàu có về tình cảm, họ đang hạnh phúc nhưng họ sẽ cô đơn về nhiều thứ khác nữa… trên thế gian này không một ai là đầy đủ, sung sướng và hạnh phúc nhất đâu.
 < 1 2 3